Sưu tầm Hướng dẫn Xây dựng đế chế kinh doanh Đa kênh

1.Kênh Youtube

1.1. Trang cá nhân

 

1.2. Tạo kênh Youtube

 


2. Kênh Facebook

2.1. Trang cá nhân

2.2. Xây dựng trang Fanpage

2.3. Hướng dẫn quảng cáo FaceBook

2.4. Công cụ hỗ trợ kinh doanh FB

 


3. Kênh Zalo

3.1. Trang cá nhân

3.2. Xây dựng trang OA

3.2.1. Tạo Zalo OA

3.2.2. Tối ưu trang Zalo OA

3.2.3. Mời quan tâm Zalo OA

3.2.3. Hướng dẫn sử dụng Zalo và Autofriend

3.3. Hướng dẫn quảng cáo OA

3.4. Công cụ hỗ trợ kinh doanh OA


4. Kênh Web

4.1. Trang cá nhân

4.2. Xây dựng trang Fanpage

4.3. Hướng dẫn quảng cáo FaceBook


5. Kênh Google Map

5.1. Trang cá nhân

5.2. Xây dựng trang Google Ad

5.3. Hướng dẫn quảng cáo Google Ad


6. Công cụ HỮU ÍCH

6.1. Bách Khoa: hỗ trợ FB

6.2. Bách Khoa: hỗ trợ Zalo

6.3. Chatbot

6.4. Quản trị đa kênh


7. Link HỮU ÍCH

7.1. Code 64 Tỉnh thành >>> Xem tại đây !

7.2. Zoom trên điện thoại >>> Xem tại đây !